НАШИТЕ ПРОСПЕКТИ
 
 

На Вашето внимание предлагаме проспекти във формат .pdf за четене с Acrobat Reader.

Единият от тях е по-кратък и е предназначен за първоначално запознаване с продуктите на Лихтгитер.
Вторият проспект е по-обширен и включва конструктивни детайли и таблици за оразмеряване. Може да послужи на клиентите за собствен избор на подходящия тип решетъчна скара.
Предлагаме и проспект на английски език за скарите от подсилена със стъклени нишки смола (GRP или FRP скари).
Предлагаме също и проспект на немски език за скарите от подсилена със стъклени нишки смола (GFK скари).

 
 

2006 © Lichtgitter Bulgaria